Статті науково-дослідного інституту екстремології

Екстремологія: динаміка малих груп

Актуальність теми:

Екстремологія, як наука, набуває все більшого значення в умовах сучасного світу, де люди зіштовхуються з різноманітними нестандартними ситуаціями. Аналіз взаємодії в групах в екстремальних умовах стає критично важливим для забезпечення безпеки, ефективності та виживання.

Наукова новизна:

Стаття спрямована на розгляд практичних аспектів аналізу взаємодії в групах в контексті екстремальних ситуацій. Розглядаються конкретні аспекти, які важливі для підготовки та функціонування груп у критичних умовах.

Практичне значення:

Стаття надає практичні поради та методи аналізу взаємодії в групах, що можуть бути застосовані для тренування команд, робочих груп, а також осіб, які працюють у вимогливих умовах. Підкреслюється важливість ефективної комунікації, розподілу обов'язків та психологічної підтримки в умовах стресу.

Стаття є важливим доповненням до наукового обґрунтування підготовки до екстремальних ситуацій та може слугувати основою для практичних застосувань у сферах екстремології та кризового управління.

Групова динаміка визначається як зміни, які відбуваються внутрішньо в групі, особливо щодо взаємовідносин, взаємодії та поведінки між її учасниками. Це поняття використовується для опису та розуміння того, як група формується, розвивається та як члени групи взаємодіють між собою протягом часу.

Основні аспекти групової динаміки включають:

  1. Формування групи: В період створення групи виникає процес установлення взаємовідносин та визначення ролей. Учасники групи оцінюють один одного та визначають своє місце в груповій як структурі.
  2. Норми та Стандарти: Група формує свої норми - невимовлені чи вимовлені правила та очікування, які регулюють поведінку учасників групи. Ці норми можуть визначати, що вважається прийнятним чи неприйнятним у групі.
  3. Конфлікти та Рішення: У процесі групової динаміки можуть виникати конфлікти, і спосіб, яким група їх розглядає та вирішує, визначається її динамікою. Деякі конфлікти можуть призводити до покращення співпраці та інновацій.
  4. Лідерство та Влада: Зміна лідерства чи влади в групі може впливати на її динаміку. Розуміння та взаємодія з лідерами грає важливу роль у формуванні ефективної групи.
  5. Розвиток групових відносин: Група може розвивати сильні групові зв'язки та взаємодії, або, навпаки, розпадатися через внутрішні конфлікти та розбіжності.
  6. Рольова Диференціація: В групі можуть виникати різноманітні ролі для різних учасників, і це може впливати на ефективність групових завдань.

Висновок:

Групова динаміка може бути аналізована та вдосконалюватися для досягнення кращих результатів та створення сприятливого середовища для групової діяльності.

Використання динаміки малих груп для навчання в нестандартних ситуаціях може бути вкрай ефективним. Тут подано кілька прикладів сценаріїв, які активізують динаміку груп та сприяють розвитку співпраці та комунікації:


Динаміка малих груп може бути відмінним контекстом для вивчення та вирішення нестандартних ситуацій. Вона сприяє взаємодії, комунікації та спільній роботі між учасниками.

Декілька ідей для нестандартних ситуацій у динаміці малих груп:

1.Екстремальні випробування:

Створюємо сценарії, де малі групи повинні вирішити випробування в екстремальних умовах, таких як втрата важливих ресурсів, природні катастрофи, технічні аварії тощо. Групи повинні співпрацювати для виживання та розв'язання проблем.

2.Рольові ігри в нестандартних обставинах:

Запропоновуємо задачі, де кожна мала група відіграє роль у визначених нестандартних умовах, таких як ситуації евакуації, надзвичайних подій або конфліктів. Це може сприяти розвитку навичок комунікації та прийняття рішень.

3.Робота з обмеженими ресурсами:

· Пишемо сценарії, де малі групи мають обмежений доступ до ресурсів (гроші, час, інструменти) та повинні ефективно управляти ними для досягнення спільної мети.

4.Спільне вирішення творчих завдань:

Надаємо завдання, що вимагають спільної творчої роботи, наприклад, створення прототипу, рекламної кампанії чи розв'язання дизайнерського завдання в умовах обмеженого часу.

5.Конфліктні сценарії:

Створюємо завдання, що містять конфліктні елементи або рольові гри, в яких учасники повинні вирішити конфліктну ситуацію та знайти компроміс.

6.Інтерактивні експедиції:

Використовуємо інтерактивні експедиції або віртуальні туристичні подорожі для створення нестандартного середовища, в якому малі групи вирішують завдання та взаємодіють.

7.Загадкові Сценарії:

Надаємо кожній групі унікальний загадковий сценарій, який вони повинні вирішити. Це може бути невідома проблема, вимагаючи співпраці та обміну ідеями для розгадування.

8.Створення Продукту:

Запропоновуємо завдання на створення конкретного продукту або проєкту, де кожна група повинна враховувати обмежені ресурси та невизначені умови.

9.Реальні Виклики Організацій:

Залучаємо з практикою фахівців або представників організацій для висунення реальних викликів та завдань, які групи повинні вирішити.

Висновок:

Ці сценарії дозволяють учасникам взаємодіяти, розв’язувати проблеми та розвивати навички спільної роботи, що важливо в динаміці малих груп.


Сценарії нестандартних ситуацій можуть бути ефективним способом розвитку критичного мислення, творчості та здатності пристосовуватися до нових умов.

Деякі приклади нестандартних ситуацій для навчання:

Симуляції екстремальних ситуацій:
Спеціально створені сценарії, які мають кризові ситуації або надзвичайні умови. Наприклад, евакуація з будівлі під час пожежі або розв’язання проблем в екстремальних природних умовах.

Гра "Escape Room":
Задачі та головоломки, які вимагають співпраці та творчого мислення для вирішення, що створюють ефект "побачили й вибралися" (escape room).

Рольові ігри:
Ситуації, де учасники відіграють ролі різних персонажів або взаємодіють у визначених ролях для розвитку емпатії та вміння реагувати на непередбачувані обставини.

Командні вправи:
Завдання, які вимагають взаємодії та комунікації в команді для досягнення конкретних цілей. Наприклад, спільне будівництво чогось або розв'язання загадок.

Моделювання розв’язування проблем:
Створення ситуацій, які вимагають аналізу, пошуку рішень та вибору оптимального варіанту дії.

Змішані реальні та віртуальні сценарії:
Використання технологій для створення нестандартних ситуацій, які можуть бути важко або неможливо відтворити в реальному житті, наприклад, віртуальна реальність або симуляції.

Відвідування місць з нестандартними умовами:
Екскурсії або навчальні заходи, де студенти взаємодіють з реальними ситуаціями в різних середовищах (наприклад, виробництво, дослідження, архітектура).

Висновок;

Ці підходи можуть сприяти розвитку навичок проблемного вирішення, комунікації та творчості, оскільки вони вимагають від учасників адаптації до нових та нестандартних умов.


Ця стаття є важливим доповненням до сучасного розуміння екстремології, розглядаючи ключовий аспект взаємодії в групах та вплив її на вирішення екстремальних завдань.