Статті науково-дослідного інституту екстремології

Екстремологія: об'єкт предмет завдання екстремальні сценарії

Об'єкт екстремології: Об'єктом екстремології є поведінка людини в нестандартних ситуаціях та умовах, які вимагають особливих навичок, стійкості та здатності ефективно реагувати на непередбачувані обставини.

Предмет екстремології: Предметом екстремології є вивчення принципів, методів та засобів підготовки людини до дій в екстремальних умовах, а також аналіз її поведінки, реакцій та стратегій у таких обставинах.

Завдання екстремології:

 1. Вивчення поведінки в нестандартних та екстремальних ситуаціях: Розуміння, як людина поводитися та реагує в умовах стресу, кризи, або інших надзвичайних ситуацій.
 2. Розробка методів навчання та тренувань: Розробка програм та методів для підготовки людей до ефективної дії в екстремальних сценаріях.
 3. Розробка методів програмування середовища: Розробка екстремальних сценаріїв підготовки під конкретні вміння та майданчик для тренувань.
 4. Вивчення психофізіологічних аспектів: Розуміння взаємодії фізичних та психологічних аспектів в нестандартних та екстремальних ситуаціях та розробка стратегій підтримки фізичного та психічного здоров'я.
 5. Аналіз взаємодії в групах: Розгляд взаємодії та взаємодопомоги в групах або команді в умовах стресу, кризи та інших проблем.
 6. Створення засобів безпеки: Розробка та аналіз технологій та стратегій для забезпечення безпеки людей в умовах ризику та небезпеки.
 7. Вивчення філософських аспектів: Рефлексія над філософськими принципами, такими як відповідальність, свобода вибору, етика, у контексті екстремальних обставин.

Екстремологія спрямована на підготовку та розвиток людей для ефективної поведінки в умовах нестандартних та надзвичайних ситуацій.

Розглянемо одне із завдань екстремології: Розробка екстремальних сценаріїв та майданчик для підготовки.
Це вимагає уважного планування, враховуючи конкретні вміння та майданчик для тренувань.

План розробки екстремальних сценаріїв:

Визначення мети та цілей:
 • Визначте, які конкретні вміння та навички ми хочемо розвинути.
 • Формуємо цілі для тренувань, щоб вони відповідали нашим прагненням.

Визначення аудиторії:
 • Розглядаємо характеристики нашої цільової аудиторії (вік, рівень фізичної підготовки, досвід).

Вибір теми та сценаріїв:
 • Обираємо конкретні сценарії, які відповідають нашим цілям.
 • Розглядаємо різні типи екстремальних ситуацій (природні катастрофи, втеча з небезпечного місця, бій, медичні екстрені випадки тощо).

Створення реалістичних обставин:
 • Забезпечимо реалістичність сценаріїв, використовуючи відповідні реквізити та обладнання.
 • Враховуємо психологічні аспекти екстремальних ситуацій.

Розробка плану:
 • Визначаємо послідовність подій в сценарії.
 • Створюємо чіткий план для взаємодії учасників.

Головне безпеки:
 • Переконуємось, що всі елементи сценарію безпечні для учасників.
 • Забезпечуємо наявність медичної допомоги залежно від завантаження та безпечних умов для тренувань.

Оцінка та вивчення досвіду:
 • Забезпечуємо систему оцінювання результатів.
 • Обов’язково проводимо сесію рефлексії після завершення сценарію для вивчення досвіду та виправлення недоліків.

Підготовка інструкторів:
 • Забезпечуємо, щоб інструктори були добре підготовлені та розуміли мету та завдання тренувань.

Проведення тренувань:
 • Реалізуємо розроблені сценарії згідно з планом.

Оцінка ефективності:
 • Проводимо після тренінгу оцінку, враховуючи відгуки учасників та інструкторів.
 • Вносимо корективи в подальші плани тренувань.

Ретельно розроблені екстремальні сценарії можуть значно покращити підготовку учасників до дій в надзвичайних обставинах.

Представимо як приклад кілька конкретних вмінь та майданчик для тренувань, які можна враховувати при створенні нестандартних та екстремальних сценаріїв:

1. Навички орієнтації та навігації:

 • Сценарій: Рух в лісі або горах з обмеженим часом для знаходження шляху до точки призначення.
 • Майданчик: Лісовий масив чи гірський регіон з різною місцевістю.

2. Технічні навички виживання:

 • Сценарій: Знаходження шляху через водойму, побудова укриття та розпалювання вогню без засобів.
 • Майданчик: Озеро чи річка з невеликим острівцем або лісова чистина.

3. Комунікаційні та робочі групові навички:

 • Сценарій: Спільне вирішення завдань умовами обмежених ресурсів або під час невеликої імітованої кризи.
 • Майданчик: Зони обмежених ресурсів, наприклад, обладнання чи інвентар.

4. Навички першої допомоги:

 • Сценарій: Надання першої допомоги при травмі або нещасному випадку у важкодоступному місці.
 • Майданчик: Ситуація може бути створена в лісі чи на гірському шляху.

5. Управління стресом та прийняття рішень:

 • Сценарій: Ситуація, що вимагає швидкого та раціонального рішення за обмежений час у стресових умовах.
 • Майданчик: Сценарій може бути відтворений в умовах обмеженого часу та ресурсів.

6. Робота з екіпіровкою та інструментами:

 • Сценарій: Спроба використання різних типів екіпіровки та інструментів для виходу з труднощів.
 • Майданчик: Зони з різними типами теренів, які вимагають різних інструментів.


При розробці сценаріїв важливо враховувати реалістичність, безпеку учасників та можливість здобуття навичок, які є ключовими в контексті екстремології.